Okvir digitalnih kompentencija — Nastavnik za digitalno doba, koji je objavljen 2017. godine, dobio je svoju osveženu verziju. Prvobitno, okvir je nastao kao odgovor na digitalnu transformaciju, sa ciljem da se zaposleni u obrazovanju što bolje prilagode novim tendencijama.

U novom dokumentu navedena su znanja i veštine koje bi svaki nastavnik trebalo da poseduje, sastavljena u skladu sa planiranim reformama u oblasti digitalnog obrazovanja u našoj državi. Okvir treba da bude od pomoći nastavnicima u integraciji koncepata, alata i sadržaja u svakodnevni rad, ali i u samovrednovanju uspeha primene.

Nastavnik za digitalno doba 2019. je objavljen od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a čitav tekst se moće pročitati ovde.

„Digitalne kompetencije” koje su planirane da se razvijaju kod nastavnika (a time, posredno, i kod učenika) u ovom dokumentru se odnose na:

Skup znanja, veština, stavova, sposobnosti i strategija neophodnih za kvalitetno korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija i digitalnih medija, a sa ciljem promišljenog, fleksibilnog i bezbednog unapređivanja procesa nastave i učenja i drugih aktivnosti u vezi sa nastavničkom profesijom u onlajn i oflajn okruženju.

Tekst obuhvata ukupno 24 digitalne kompetencije, koje su podeljene u šest oblasti. U okviru svake kompetencije data su tri nivoa složenosti (osnovni, srednji i napredni), koji dodatno pomažu nastavnicima u planiranju primene Okvira, ali i u samovrednovanju.

  • Oblast 1 — Digitalno okruženje, obuhvata one digitalne kompentencije koje čine preduslov za korišćenje potencijala digitalnih tehnologija u što većoj meri za izgradnju uspešnog građanskog društva.
  • Oblast 2 — Odnosi se na kompetencije koje su potrebne kako bi se odgovorno i efikasno koristili digitalni resursi za potrebe nastave i učenja.
  • Oblast 3 — Nastava i učenje, obuhvata znanja i veštine koje su ključne za planiranje i kreiranje autentičnog i stimulativnog digitalnog okruženja za učenje koje uvažava različitost učenika i doprinosi njihovoj neposrednoj interakciji.
  • Oblast 4 — Odnosi se na savremene pristupe ocenjivanju i praćenju napretka učenika koji doprinose povećanju odgovornosti za samostalno učenje, razvoju samoregulacije i praćenju ličnog razvoja u kontekstu celoživotnog obrazovanja.
  • Oblast 5 — Podrška učenicima, odnosi se na princip pravednsoti u obrazovanju i ističe potencijal digitalnih tehnologija za rad sa učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška.
  • Oblast 6 — Obuhvata niz kompetencija u kontekstu profesionalnog angažmana nastavnika.

U tekstu je skrenuta pažnja na to da cilj nije da se zameni tradicionalno obrazovanje, već da se ono upotpuni. Zato digitalni segment obrazovanja treba da obuhvati samo one aktivnosti koje će doprineti da učenici razviju svoj potencijal u većoj meri nego što bi to bio slučaj bez primene digitalne tehnologije. To je razlog i zašto je nastavnicima ostavljen viši stepen autonomije u donošenju odluka na koji način i u kojoj meri će koristiti digitalne tehnologije u radu sa učenicima.

Kako se navodi, tokom izrade novog Оkvira u obzir je uzet niz relevantnih dokumenata, kao što su: Evropski okvir digitalne kompetencije edukatora Objedinjenog istraživačkog centra, Standardi za edukatore Međunarodnog udruženja za obrazovnu tehnologiju (ISTE); upitnici instrumenta za samovrednovanje i procenu digitalnih kapaciteta škole — „Selfi” Evropske komisije.