Aktivnost je planirana i sprovedena u sklopu XBIT projekta koji partnerski sprovodimo u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu, Poduzetnički inkubator Osvit i Opštinom Magadenovac u okviru IPA programa prekogranične saradnje između Hrvatske i Srbije u periodu od 2014. do 2020.

Cilj ove aktivnosti je bio prezentacija novih tehnologije širem auditorijumu i na taj način izvršiti promociju primene novih tehnologija u svakodnevnom životu. Ovom prilikom predstavljena je virtualna stvarnost te 3D print koji su polučili veliki interes građana, kako onih najmlađih, tako i starijih. Bila nam je čast da jedan od naših gositiju bude i gradonačenik Donjeg Miholjca.

Više fotografija ovog događaja na sajtu naših partnera iz Poduzetničkog ikubatora Osvit iz Donjeg Miholjca: http://www.osvit.biz/odrzan-mobile-lab-tour-u-sklopu-projekta-xbit-240223/